În țara noastră, necesitățile medicale sunt asigurate, în mod normal, de către stat. Totuși, de multe ori, aceste servicii au carențe mari și nu întotdeauna se dovedesc suficiente, în special atunci când apar probleme gave de sănătate. Avem nenumărate exemple de cazuri care, nevoite fiind să apeleze la operații costisitoare, pe care o asigurare medicală oferită de către stat nu le acoperă, au trebuit să facă eforturi supraomenești pentru a rezolva această situație. Din fericire, există alternativa unei asigurări medicale private.

Asigurarea facultativă de sănătate, acoperă, în mod normal, prețul consultațiilor, al investigațiilor medicale, al spitalizării și al intervențiilor chirurgicale. Aceasta este cea care se recomandă oricui, indiferent de vârstă. Un studiu recent de piață a arătat ca 1 din 4 angajați din Republica Moldova doresc să își facă o asigurare medicală facultativă, fiind nemulțumiti de sistemul public de sănătate. 

Asistența medicală acordată în condiții de policlinică și ambulatoriu

 • Organizarea și prestarea către persoana asigurată, la survenirea cazului asigurat, a serviciilor medicale consultative, fără intermediul medicului de familie, de către medici specialiști de calificare superioară.
 • Acordarea Persoanelor asigurate, la indicația medicului curant, a asistenței medicale de ambulatoriu cu efectuarea complexă a investigațiilor diagnostice de laborator și instrumentale, perfectarea avizelor și recomandărilor corespunzătoare.  
 • Organizarea și efectuarea consultațiilor Persoanelor asigurate de către specialiști de profil a instituției medicale, indicate în polița de asigurare.
 • Tratamentul fizioterapeutic, indicat de medicul curant și fizioterapeut, care constituie un element suplimentar și efectiv necesar pentru tratamentul medicamentos al cazului asigurat.
 • Asistență stomatologică de urgență, dacă această protecție este prevăzută în poliță, care include înlăturarea durerii acute, efectuarea rentgenoscopiei (grafiei), extracția dinților afectați, deschiderea (operatorie) și tratarea abceselor și flegmoanelor, folosind preparatele anestezice necesare.
 • Remiterea documentelor medicale necesare Persoanelor asigurate (avize, extrase, certificate de incapacitate de muncă), indiferent de locul de trai al acestora. 
 • Efectuarea de către medicii experți ai Asigurătorului a controlului calității, volumului și oportunității asistenței medicale și tratamentului acordat persoanelor asigurate.
 • Volumul investigațiilor și tratamentului va fi efectuat Persoanelor asigurate conform indicațiilor clinice și standardelor medicale aprobate de Ministerul Sănătății și protecției sociale al Republicii Moldova.

Asistență medicală acordată în condiții de staționar

 • Spitalizarea asiguraților, fără foi de așteptare emise de medicul de familie, în saloane tip de 1-3-paturi în termen optim pentru acordarea asistenței medicale în instituția medicală indicată în polița de asigurare.
 • Examinarea complexă clinico-funcțională, de laborator și instrumentală în scopul stabilirii diagnosticului și tratamentului respectiv. Efectuarea testelor clinice și de laborator, investigațiilor endoscopice, ultrasonore, computerizate, radiozotopice și altele la indicația medicului în alte instituții medicale, dacă acestea nu pot fi efectuate în instituția indicată în polița de asigurare. 
 • Acordarea asistenței medicale în secția de terapie intensivă și reanimare, tratarea Asiguraților în secții specializate ale instituțiilor medicale indicate în polița de asigurare conform standardelor medicale aprobate de MSPS al RM.
 • Administrarea preparatelor medicamentoase necesare pentru tratamentul efectiv al cazului asigurat, prescrise de medicul curant, deservire medicală și servicii prestate în mod obișnuit de către asistenți medicali și infirmieri în instituțiile medicale.
 • Tratament fizioterapeutic, indicat de medicul curant și fizioterapeut ca un element suplimentar necesar la tratamentul medicamentos.
 • Efectuarea, la necesitate, a intervențiilor chirurgicale, iar, la prezența indicațiilor medicale, a intervențiilor chirurgicale reparatorii, care țin de înlăturarea consecințelor cazului de asigurare.
 • Tratarea asiguraților de către medici cu grad înalt de calificare, cooptarea, la necesitate, a colaboratorilor catedrelor de medicină sau a specialiștilor principali ai altor instituții medicale.
 • Remiterea, la externarea persoanelor asigurate din spital, a documentelor medicale necesare (avize, extrase, certificate de incapacitate de muncă), indiferent de locul de trai.

Asistență medicală acordată în condiții de policlinică și staționar

 • Servicii medicale prestate în condiții de policlinică
 • Servicii medicale prestate la domiciliu (serviciu)
 • Servicii medicale prestate în mod de urgență
 • Tratament în condiții de staționar

 

Program universal de asigurare facultativă de sănătate și asistență

 • Asistență medicală în condiții de ambulatoriu (Policlinică, Centre Medicale)
 • Asistența medicală în condiții de staționar
 • Evacuarea medicală în cazul accidentării sau îmbolnăvirii
 • Repatrierea medicală în cazul accidentării sau îmbolnăvirii
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare legate de repatrierea post-mortem de peste hotare
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare legate de asistența a persoanelor aflate în dificultate în cursul călătoriilor sau deplasărilor în teritoriul țării și/sau peste hotarele țării
 • Pierderi financiare aferente tratamentului medicamentos, administrat în condiții de ambulatoriu/staționar
 • Pierderi financiare legate de controlul medical pentru persoanele care activează în condiții nocive
 • Pierderi financiare aferente tratamentului de recuperare
 • Protecție de asigurare de pierderile financiare legate de pierderea documentelor personale
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare aferente pierderii bagajului
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare aferente anulării călătoriei peste hotarele Republicii Moldova produsă până la începutul perioadei de asigurare
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare legate de întreruperea călătoriei
 • Protecție de asigurare de accidentare
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare aferente cheltuielilor de însoțire și transportare a copiilor minori
 • Protecție de asigurare de pierderi financiare aferente cheltuielilor de transport

 

SERVICIILE
COMPANIEI