Activitatea de transport marfă presupune riscuri în ceea ce privește pierderea sau avarierea bunurilor aflate în custodia dumneavoastră.

Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“

Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale, inclusiv:

Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întârzierea livrării încărcăturii.

Răspunderea pentru livrarea încărcăturii prin abaterea de la prevederile stabilite.

Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii la adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii. În baza acestui punct, prin asigurare nu este acoperită răspunderea Asiguratului, survenită în urma înmânării încărcăturii unui alt destinatar din vina Asiguratului sau angajaţilor săi.

Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:

Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale.

Prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor a ţării corespunzătoare.

Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului.

Cheltuieli

Cheltuielile de cercetare a împrejurărilor cazului asigurat şi, după necesitate, protejarea intereselor Asiguratului în instanţele judiciare şi de arbitraj ca urmare a accidentelor, pentru care poartă răspundere expeditorul sau transportatorul auto.

Cheltuielile rezonabile, operate în vederea preîntâmpinării sau reducerii pagubei, pentru care poartă răspundere transportatorul auto (în caz că sunt întreprinse măsuri de păstrare a încărcăturii după avarierea mijlocului de transport, sortare, reambalare, comercializare încărcăturii deteriorate, etc.)

În conformitate cu prezentele Condiţii prin asigurare nu este acoperită răspunderea survenită în rezultatul:

Calamităţilor naturale extraordinare şi inevitabile (uragane, viscole, furtuni, vârtejuri, tornadă, taifun, ţunami, cutremure de pământ, avalanşe de zăpadă, erupție a vulcanilor etc.)

Unor acţiuni sau măsuri militare de divers gen şi consecinţele acestora; consecinţele războiului civil, tulburărilor de masă şi grevelor; confiscării, rechiziţiei, arestării sau distrugerii încărcăturilor din ordinul instanţelor militare sau civile.

Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, infestării radioactive sau radiaţiei legată de orice fel de aplicare a energiei atomice sau materialelor fuzibile.

Acţiuni premeditate sau de neglijenţa a Asiguratului sau angajaţilor săi faţă de Regulile de transportare şi păstrare a încărcăturilor. În limitele prezentelor Condiţii de asigurare, prin neglijenţă grosolană se au în vedere atare acţiuni sau lipsă de acţiuni din partea transportatorului auto, angajaţilor săi, agenţilor sau altor persoane, la care recurg în procesul transportării şi expedierii, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, consecinţele negative ale cărora, sub formă de pretenţii ale proprietarilor de încărcături să fie prevăzute.

Exploatarea mijloacelor de transport în stare tehnică deteriorată, inclusiv a refrigeratoarelor la transportarea încărcăturilor, care necesită un regim de temperatură specială la transportare.

SERVICIILE
COMPANIEI