În timpul unui transport se pot întâmpla diverse evenimente neplăcute. Bunurile și mărfurile tale sau ale clienților tăi pot fi avariate, distruse sau chiar furate. O decizie greșită de moment a transportatorului sau neglijența participanților la trafic pot fi cauze principale pentru pierderi financiare importante. Pentru a preveni neplăcerile create de astfel de situații, îți punem la dispozitie o soluție de asigurare care îți oferă protecție financiară pentru pierderile suferite: Asigurarea CARGO de la INTACT Asigurări Generale.

O poți încheia atât pentru bunurile și mărfurile care îți aparțin, indiferent cum se efectuează transportul – cu vehicule proprii sau închiriate, precum și pentru bunurile și mărfurile care aparțin clienților tăi și pentru care tu efectuezi sau organizezi transportul.

Astfel, bunurile și mărfurile transportate pot fi asigurate pe perioada transportului terestru, naval, maritim sau pe calea aerului, precum și, în funcție de tipul transportului și de opțiunea ta, pe timpul transportării, al încărcării/descărcării sau al depozitării, precum și pentru riscuri speciale (război și greve).

Bine de știut!  Poți alege asigurarea CARGO și pentru un transport determinat sau pentru o anumită perioadă de timp.

LISTA RISCURILOR ASIGURATE

 1. Cu răspundere pentru toate riscurile

Conform contractului de asigurare încheiat prin aceste riscuri se compensează următoarele cazuri asigurate:

 • Paguba provocată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a încărcăturii sau a unei părți a ei.
 • Pierderile, cheltuielile pentru avarie generală.
 • Toate cheltuielile necesare și raționale operate pentru salvarea încărcăturii, precum și pentru minimizarea pagubelor și stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este recuperat conform condițiilor de asigurare.

2. Cu răspundere pentru avaria particulară

Contractul de asigurare încheiat cu această condiție, acoperă următoarele riscuri

 • Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a încărcăturii provocată de foc, fulger sau lovitură de trăsnet, furtună, vârtej sau altor calamități naturale, exploziei, naufragiu sau tamponării mijloacelor de transport sau aparatelor de zbor între ele sau lovirii lor de obiecte mobile sau imobile, așezării navei pe un banc, prăbușirii podurilor, deteriorării navei cu gheață, precum și în urma măsurilor întreprinse pentru salvarea încărcăturii sau stingerea incendiului;
 • Paguba cauzată prin dispariția fără urmă a  mijlocului de transport;
 • Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea deplină sau parțială a încărcăturii în urma accidentelor produse în timpul transportării, la încărcare, depozitare, descărcarea încărcăturilor și alimentarea mijlocului de transport cu combustibil și la oricare alte operațiuni tehnologice necesare.

3. Fără răspundere pentru deteriorări, cu excepția cazurilor de naufragiu

Conform contractului de asigurare, încheiat pentru acoperirea acestui risc, sunt compensate numai pagubele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea deplină sau parțială a încărcăturii asigurate din cauzele menționate în Cazurile cu răspundere pentru avaria particulară și pentru deteriorarea încărcăturii numai în rezultatul distrugerii depline a mijlocului de transport, inclusiv pagubele, cheltuielile și cotele pe avaria generală, raportate la marfă.

 • Încărcătura se consideră asigurată în limita sumei declarate de Asigurat, care nu poate depăși valoarea încărcăturii indicată în factura furnizorului, incluzând cheltuielile de transportare  (dacă nu se prevede altceva), sau nu mai mare decât valoarea reală a obiectului asigurat la momentul încheierii contractului de asigurare. După necesitate, se efectuează expertiza valorii estimate a obiectului asigurat, mijloacelor de transport folosite la trafic, a cursei, locurilor de reîncărcare și păstrare. Efectuarea expertizei este achitată din contul părții care a solicitat-o.
 • Răspunderea Asigurătorului conform contractului de asigurare, începe din momentul în care încărcătura este transmisă de la depozitul din punctul de plecare (de expediere) și continuă pe tot parcursul perioadei de transportare (inclusiv, prin acordul părților, timpul reîncărcării sau transbordării, precum și de păstrare la depozitele in punctele de reîncărcare sau transbordare) până la ajungerea încărcăturii la depozitele destinatarului sau alt depozit din punctul destinației, indicat în polița de asigurare.
 • Pagubele provocate de pierirea păsărilor sau animalelor; scurgerea și zdruncinarea încărcăturii, zgârieturi, crestături, faldurări de colțuri, capete și margini, schimbarea geometrică (deformare) a elementelor externe ale încărcăturilor, alte daune mecanice, spargerea sticlei, porțelanului, faianței, ceramicii, marmorei și a articolelor confecționate din acestea, a cărămizii de orice tip, pietrelor abrazive și litografice, creuzetelor de grafit, electrozilor și a altor obiecte predispuse spargerii.

SERVICIILE COMPANIEI


Întrebări frecvente despre asigurarea Cargo:

 • Ce inseamna Asigurarea Cargo?

  Asigurarea cargo reprezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu mărfurile, aflate în proprietatea Asiguratului sau transmise acestuia pentru expediere din punctul A in punctul B.
 • Care este perioada de valabilitate a contractului de Asigurarea Cargo?

  Contractul de asigurare Cargo poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât și pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi.