Asigurarea subvenționată în agricultură are drept scop stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură,  protejarea intereselor acestora în procesul de asigurare, crearea posibilității asigurării calității recoltei, extinderea listei de obiecte și riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenționată, stimularea creditării fermierilor prin acordarea posibilității achitării primei de asigurare de către beneficiarul asigurării.

Obiect al asigurării cantitative a recoltei culturilor agricole îl constituie
interesul patrimonial legat de pierderea financiară ca rezultat al obținerii unei
cantități de recoltă a culturilor agricole sub nivelul celui planificat, din cauza
producerii riscului asigurat.

Nu pot fi supuse asigurării:
1. Recolta culturii anuale care, fiind cultivată pe parcursul ultimilor 3 ani
consecutivi, a produs mai puțin de 30% din recolta medie a culturii date în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, conform datelor Biroului Național de Statistică, sau nu a rodit deloc;

2. Recolta plantației multianuale care, fiind în fază de fertilitate, în ultimii 5 ani a produs mai puțin de 30% din recolta medie a acestei culturi în unitatea
administrativ-teritorială de nivelul al doilea, conform datelor Biroului Național de Statistică, sau nu a rodit deloc;
3. Recolta plantației multianuale în care peste 20% dintre tufele/pomii
proiectați lipsesc sau au pierit, care a fost întreținută în condiții neconforme cu
normele agrotehnice sau al cărei termen de funcționare utilă rămas este mai mic sau egal cu 2 ani.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării împotriva unuia sau mai
multora dintre următoarele riscuri:

 1. Secetă excesivă;
 2. Grindină;
 3. Înghețuri timpurii de toamnă, de iarnă și târzii de primăvară;
 4. Inundații;
 5. Ploi torențiale;
 6. Suflarea semințelor;
 7. Polignirea culturilor;
 8. Incendierea culturilor cerealiere;
 9. Atac al organismelor dăunătoare.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării împotriva unuia sau mai
multora dintre următoarele riscuri:

 1. Secetă excesivă;
 2. Grindină;
 3. Inundații;
 4. Ploi torențiale;
 5. Atac al organismelor dăunătoare.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării împotriva distrugerii
totale sau parțiale a plantației multianuale provocate de unul sau mai multe dintre următoarele riscuri:

 1. Grindină;
 2. Înghețuri de iarnă;
 3. Inundații;
 4. Atac al organismelor dăunătoare;
 5. Furtuni;
 6. Secetă excesivă.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării de pieire sau sacrificare
forțată produse, în special, de una sau mai multe dintre următoarele riscuri:

 1. Boli sau patologii ale animalelor;
 2. Accidente;
 3. Fenomene meteorologice și agrometeorologice periculoase;
 4. Temperaturi excesive, sub sau peste limita fiziologică de rezistenț animalelor;
 5. Incendii.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării de pieire ca rezultat al
producerii unuia sau mai multora dintre următoarele riscuri:

 1. Boli;
 2. Inundații;
 3. Intoxicare;
 4. Asfixiere;
 5. Secetă;
 6. Întreruperea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor de
  reproducere a peștilor, ca urmare a unor factori naturali.

Producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării împotriva unuia sau mai
multora dintre următoarele riscuri:

 1. Boli sau infestare cu paraziți, cu pieirea totală sau parțială a familiilor de
  albine;
 2. Intoxicare, în special, cu produse de uz fitosanitar, cu pieirea totală sau
  parțială a familiilor de albine;
 3. Deteriorarea unuia sau mai multor stupi în timpul transportării, în urma
  accidentelor rutiere sau a altor tipuri de accidente.

SERVICIILE
COMPANIEI

Întrebări frecvente despre asigurarea roadelor:

 • Care sunt riscurile asigurate ale culturilor agricole?

  Riscurile asigurate:
  secetă excesivă;
  căderi de grindină;
  scăderea temperaturilor sub nivelul biologic de rezistenţă a plantelor;
  spălarea semănăturilor agricole;
  furtuni de praf (suflarea semănăturilor);
 • Care este termenul de asigurare a culturilor agricole?

  Culturile agricole de primavara se asigura pina la 1 iunie, iar culturile de toamna pina la 1 decembrie