Din punctul de vedere al obligativității sunt două categorii de asigurări auto:

Cele impuse de lege: RCA și asigurarea Cartea verde. 

Cele facultative: CASCO, sunt unele cazuri în care și această asigurare este impusă, de exemplu în cazul în care cumpărați autoturism prin leasing

În funcție de riscurile pe care le acoperă, asigurările auto sunt:

1. Asigurarea de răspundere civilă auto – RCA – acoperă pagubele produse de către asigurat ca parte vinovată într-un accident, unui terț. Sunt acoperite și pagubele materiale dar și cele în legătură cu vătămare corporală sau deces cauzate de accident.

2. Asigurarea care acoperă riscul de avarii este o asigurare tip CASCO, poliță contractată facultativ pentru protecția autovehiculului propriu. Se vor despăgubi avariile parțiale sau totale ca urmare a unui eveniment neprevăzut, în limita sumei asigurate.

SERVICIILE COMPANIEI