Compania Intact Asigurări Generale constituie interesele patrimoniale ale persoane juridice corelate cu răspunderea sa civilă pentru cauzarea de daune vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii şi bunurilor terţelor persoane în rezultatul producerii avariilor la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative.

În categoria persoanelor terţe nu se includ persoanele, care au o participaţie directă sau indirectă în procesul de exploatare, care exercită pe teritoriul obiectului industrial – periculos funcţii de control şi supraveghere, obligaţii de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora.

Subiecții asigurării sunt agenți economici care își desfășoară activitate sa, prin exploatarea obiectului industrial periculos. Exploatarea în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile cetăţenilor şi ale societăţii, precum şi mediul ambiant.

 

Caz asigurat se consideră cauzarea daunelor vieții, sănătăţii sau proprietăţii terților persoane, a mediului înconjurător ca urmare a unui accident care a avut loc pe durata contractului de asigurare la obiectul industrial periculos.

Avarierea sistemelor de alimentare cu apă şi energie termică, sistemelor de canalizare

Avarierea reţelelor de distribuţie a curentului electric

Transmiterea agentului termic de la sursa exterioară

Arderea internă a instalaţiilor electrice, dispozitivelor, maşinilor în rezultatul scurtcircuitelor circuite interne

Acţiunea curentului electric sub orice formă de scurt circuit, supraîncărcarea reţelelor electrice

Ruperea firelor de înaltă sau joasă tensiune, ruperea frânghiilor, lanţurilor, dispozitivelor, conductoarelor şi utilajului auxiliar utilizat la exploatarea obiectelor industrial – periculoase

Incendiu (răspândirea flăcărilor de foc)

Poluarea mediului înconjurător

SERVICIILE
COMPANIEI