SERVICIILE COMPANIEI

Întrebări frecvente despre asigurarea imobilului:

  • Ce presupune asigurarea imobilului?

    Este asigurarea facultativă a bunurilor imobile pentru riscurile: incendiu, explozie, avarii la sistemele de comunicaţii, inundaţii, acţiuni ilicite ale terţelor persoane, fenomene naturale, surparea solului, căderea obiectelor zburătoare. ş.a.
  • Ce acte sunt necesare pentru încheierea unui contract de asigurare a locuinței?

    Contractul de asigurare se pregatește în baza următoarelor acte: act care atestă identitatea asiguratului, dreptul de proprietate asupra bunului (dreptul de posesie), cererea de asigurare şi un act ce confirmă valoarea bunului care urmează a fi asigurat.