Compania INTACT Asigurări Generale  acordă protecţie de asigurare pentru parvenirea riscului de răspundere civilă privind cazuriel parvenite în urma pricinuirii de daune vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor la desfăşurarea activităţii de transportări organizate a pasagerilor şi bagajelor în calitate de transportator.  

 

EXCEPŢII LA PROTECŢIA DE ASIGURARE

Riscul asigurat nu acoperă survenirea cazurilor de răspundere a transportatorului şi Asigurătorul este scutit de obligaţia achitării despăgubirii de asigurare în următoarele cazuri:

  • de transportare a unui număr de călători care depăşeşte normele, stabilite în paşaportul tehnic al mijlocului de transport
  • de transportare a călătorilor fără bilete (documente de călătorie), sau alte documente,  care autentifică dreptul acestora la călătorie
  • de exploatare a mijloacelor de transport tehnic defectate

Asigurătorul nu compensează prejudiciul cauzat direct sau indirect în rezultatul:

  • acţiunilor militare şi consecinţelor acestora, tulburărilor cu caracter de masă şi grevelor, actelor ilegale ale unor organizaţii politice şi ale persoanelor, care acţionează din numele acestora
  • circumstanţelor de forţă majoră şi calamităţilor naturale (explozie nucleară, cutremur de pământ, fulger, uragan, inundaţie, alunecări de teren, etc.)
  • utilizării mijloacelor de transport în scopuri necorespunzătoare celora indicate în  licenţa de activitate

Nu se compensează paguba pricinuită prin pierderea sau distrugerea hârtiilor de valoare, bancnotelor, documentelor, manuscriselor, pietrelor preţioase şi semipreţioase, articolelor din platină, aur, argint, colecţiilor filatelice, de numismatică şi de altă natură, dacă acestea n-au fost declarate.

SERVICIILE COMPANIEI