Conturi de decontare

Rechizitele bancare ale Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A.

Adresa juridică: mun.Chișinău, str.Maria Cebotari nr.55

Cod fiscal: 1003600062730


Conturile de decontare pentru plați MDL sunt:

Banca beneficiară: ”Moldova-Agroindbank” S.A.

SWIFT: AGRNMD2X

Cont nr: MD37AG000000022512460256

Banca corespondentă: ”Victoriabank” S.A.

SWIFT: VICBMD2X457

Cont nr:  MD10VI022241700000609MDL


Conturile de decontare pentru plați Valutare sunt:

Banca beneficiară: BC MAIB SA

SWIFT: AGRNMD2X

Cont nr: MD68AG000000022513002122

Banca corespondentă: ACC. NR. 000-55.012.470, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Ce este o asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA)?

RCA este prescurtarea pentru "Raspundere Civila Auto". Este un tip de asigurare obligatorie pentru vehiculele înmatriculate în majoritatea țărilor. Scopul principal al asigurării RCA este de a proteja proprietarii de vehicule împotriva riscului de a fi răspunzători pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate altor persoane sau proprietăți în urma unui accident auto în care sunt implicate vehiculele asigurate. Astfel, în cazul unui accident, asigurarea RCA acoperă daunele materiale sau costurile de tratament medical ale terților prejudiciați, dar nu și pagubele suferite de proprietarul vehiculului asigurat.

Este valabilă asigurarea în format electronic?

Da. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCA și Carte Verde poate fi verificată pe cnpf.md.
În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul şi-a exprimat consimţământul privind încheierea contractului.