Asigurare complexă a Băncilor (BBB)

Asigurarea bancilor

Asigurare complexă a Băncilor (BBB)
 

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea complexă a băncilor (BBB) este un tip de asigurare ce oferă o acoperire extinsă pentru riscurile specifice industriei bancare. Acest tip de asigurare este conceput pentru a oferi protecție împotriva riscurilor financiare și operaționale specifice instituțiilor financiare, cum ar fi băncile comerciale, băncile de investiții, societățile de leasing financiar, societăți și instituții de economisire și credit etc.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării complexe a băncilor (BBB) constă în acoperirea riscurilor specifice întâmpinate de instituțiile financiare, precum băncile comerciale, băncile de investiții, societățile de leasing financiar și alte entități financiare. Asigurarea complexă a băncilor este concepută pentru a oferi o protecție extinsă împotriva unui spectru larg de riscuri financiare și operaționale care pot afecta băncile și instituțiile financiare

Riscurile asigurate

_____________________________________________

  • Acțiunile ilegale săvârșite cu intenție ale angajaților 
  • Bunurile de preț din încăperi
  • Transportarea bunurilor de preț
  • Cecuri falsificate
  • Titluri de valoare falsificate
  • Mijloace bănești false
  • Încăperile și bunurile din interiorul lor

Perioada asigurării 

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună până la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului și reprezintă valoarea interesului material al Contractantului/Asiguratului, se stabilește prin acordul părților și se indică în contractul de asigurare și poate fi exprimată în monedă națională sau monedă străină.

Prima de asigurare

Cuantumul primei de asigurare se stabilește de către Asigurător reieșind din suma asigurată şi cota tarifară pentru fiecare din riscurile asigurate care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova.