Asigurarea de accidente

AORC

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea facultativă de accidente oferă protecție financiară Asiguratului în cazul traumatismului, decesului sau al invalidității parțiale ori permanente, ca urmare a unui accident, generat de un factor mecanic sau chimic, provenit din afară şi fără voința lui, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, dizabilitatea (invaliditatea) sau decesul persoanei

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării facultative de accidente îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă ale acestuia în raport cu survenirea unui accident.

Riscurile asigurate

Riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente:

  • Decesul Asiguratului din cauza accidentului suportat;
  • Dezabilitatea (invaliditate) survenită din cauza accidentului suportat;
  • Vătămarea corporală,( traumatisme) din accident, inclusiv accidente de muncă.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se incheie pentru o perioadă de pâna la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare. 

Suma asigurată

Mărimea sumei asigurate la asigurarea facultativă de accidente este stabilită de către Asigurător în Asigurat în momentul negocierii contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Contractantul/Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliţei de asigurare în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat. Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de asigurare, valabil la momentul încheierii Contractului și poate fi influențată de următorii factori: valoarea sumei asigurate, cumularea riscului asigurat, termenul de acțiune a protecției (24/24 sau 12/24), perioada de asigurare, teritoriul de acțiune a asigurării, condiţiile nocive de muncă, practicarea sportului.

Teritoriul asigurării

Asigurarea facultativă de accidente este valabilă atât în teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele acesteia.