CASCO Feroviar

Casco feroviar

Asigurarea vehiculelor feroviare (CASCO feroviar)
 

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea vehiculelor feroviare este un tip de asigurare specializată destinată acoperirii riscurilor asociate vehiculelor care operează pe căile ferate.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării îl reprezintă interesele patrimonialele Contractantului/Asiguratului (Beneficiarului), care nu contravin legislației în vigoare, asociate cu posesia, utilizarea, dispunerea de vehicule feroviare indicate în contractul de asigurare în urma deteriorării parțiale sau totale ale acestora.

Riscurile asigurate

________________________________________

  • Avarierea sau distrugerea vehiculului feroviar.
  • Incendiu, explozie pe vehiculele feroviare 
  • Acțiuni ilegale ale terțelor persoane. 
  • Calamități naturale. 

Suplimentar la riscurile principale pot fi asigurate și riscuri auxiliare:

  • Răspunderea civilă
  • Dispariția fără urmă a vehiculului feroviar asigurat
  • Incidente în timpul operațiunilor de încărcare-descărcare– constituie deteriorarea parțială sau totală a vehiculului feroviar asigurat
  • Influențe externe - deteriorarea parțială sau totală a vehiculului feroviar asigurat
  • cheltuielile necesare și rezonabile suportate în scopul salvării vehiculului feroviar, pentru prevenirea, micșorarea și constatarea cuantumului despăgubirii

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună pînă la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului. Suma asigurată reprezintă valoarea interesului material al Contractantului/Asiguratului și se stabilește prin acordul părților, se indică în contractul de asigurare și poate fi exprimată în monedă națională sau monedă străină.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0.5% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova (inclusiv teritoriul Transnistriei).