Carte verde

Carte verde

Descrierea succintă a produsului

Certificat de asigurare „Carte Verde” – document internațional de asigurare, eliberat în numele unui birou național în conformitate cu oricare dintre modelele aprobate de către Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”, care atestă existența asigurării obligatorii RCA externe 

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a proprietarului și/sau a utilizatorului de vehicul pentru orice pagubă produsă de un accident de vehicul în limitele teritoriale de acoperire și în limitele de răspundere ale acestei asigurări.

Riscurile asigurate

În condițiile în care cazul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului, asigurătorul RCA acordă despăgubiri de asigurare pentru:
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii morale;
b) daune materiale, inclusiv costuri de radiere a vehiculului și cheltuieli de diminuare a daunei;
c) costuri privind reparația vehiculului;
d) cheltuieli de judecată suportate de persoana păgubită în procesul civil;
e) costul aferent unei singure evacuări a vehiculului avariat.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare Cartea Verde  se emite pentru un termen de la 15 zile pîna la 12 luni

Limitele de răspundere

În cazul prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule, se acordă despăgubiri în conformitate cu legislația în vigoare a statului pe teritoriul căruia s-a produs accident.

Prima de asigurare

Prima de asigurare care urmează a fi încasată de la asigurat depinde de categoria autovehiculului. Tarifele sunt stabilite de organele de supraveghere și sunt standarde pentru toate companiile de asigurări.

Teritoriul asigurării

Polița de asigurare Cartea Verde este valabilă pe teritoriile statelor membre ale Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”.