Răspundere civilă operator aerieni

AORC

CONDIȚII DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A OPERATORILOR AERIENI ȘI A OPERATORILOR DE AERONAVE

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea de răspundere civilă a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave este un tip de asigurare ce acoperă riscurile specifice și daunele asociate cu operațiunile aeriene. Aceasta asigurare este concepută pentru a proteja atât pasagerii, cât și terții împotriva daunelor materiale sau vătămărilor cauzate de aeronave în timpul operațiunilor de zbor.

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării constituie interesul patrimonial al Contractantului/Asiguratului, în corespundere cu Condițiile de asigurare, legat de răspunderea care intervine conform ordinii stabilite de Codul civil și de alte acte normative în vigoare, de a compensa daunele cauzate:

a) pasagerilor, bagajelor, trimiterilor poștale și mărfurilor în cadrul operațiunilor de transport aerian efectuate de către operatorii aerieni și operatorii de aeronave ai Republicii Moldova, indiferent de locul efectuării zborurilor, precum și de către operatorii aerieni și operatorii de aeronave străini care efectuează zboruri spre, dinspre, în cadrul sau deasupra teritoriului Republicii Moldova;

b) părților terțe, în legătură cu efectuarea operațiunilor aeriene civile (de transport aerian comercial, operațiuni comerciale specializate și de aviație generală) de către operatorii aerieni și operatorii de aeronave ai Republicii Moldova și cei străini în spațiul aerian al Republicii Moldova;

c) personalului navigant al operatorilor aerieni ai Republicii Moldova ca urmare a unui accident, indiferent de locul producerii accidentului;

d) pasagerilor transportului aerian comercial în cazul refuzului la îmbarcare, al anulării sau întârzierii prelungite a zborului.

Riscurile asigurate

  • Răspunderea civilă față de terți
  • Răspunderea civilă față de pasageri
  • Răspunderea civilă pentru daunele cauzate trimiterilor poștale și mărfurilor
  • Răspunderea civilă pentru daunele cauzate personalului navigant

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună pînă la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului, se stabilește prin acordul părților și este suma-limită la achitarea plăţilor de asigurare pentru fiecare caz asigurat sau o serie de cazuri, rezultate dintr-un eveniment, indiferent de numărul cererilor de despăgubire sau terții păgubiți.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova (inclusiv teritoriul Transnistriei).