CMR

CMR

Asigurarea CMR
 

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea CMR reprezintă răspunderea civilă a persoanelor juridice (Asiguraţi), care au drept obiect al activităţii de antreprenoriat practicate - transportul internațional de mărfuri prin intermediul transportului rutier. Această produs asigurare este reglementat de convenția CMR și este obligatorie pentru transportul internațional de mărfuri pe drumurile din țările semnatare ale convenției CMR.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova ale Asiguraţilor, legate de îndeplinirea obligaţiilor în baza contractelor de transportare şi expediere a încărcăturilor.

Riscurile asigurate

Distrugerea şi/sau deteriorarea, furtul încărcăturii supuse transportării.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună până la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului, și se stabileste ţinând–se cont de răspunderea limitată, normele stabilite pentru transportatorului auto de către convenţiile şi acordurile internaţionale, de legislaţia internă, precum şi de prevederile contractului de asigurare.

  • Limita totală de răspundere 100.000 (EUR / USD), limita răspunderii pe fiecare caz de asigurare 30.000 (EUR / USD).
  • Limita totală de răspundere 200.000 (EUR / USD), limita răspunderii pe fiecare caz de asigurare 60.000 (EUR / USD).
  • Limita totală de răspundere 300.000 (EUR / USD), limita răspunderii pe fiecare caz de asigurare 100.000 (EUR / USD).
  • Limita totală de răspundere 300.000 (EUR / USD), limita răspunderii pe fiecare caz de asigurare 200.000 (EUR / USD).

Prima de asigurare

Mărimea primei de asigurare se stabilește de asigurător reieșind din caracterul riscului asigurat şi mărimea sumei asigurate. Caracterul riscului asigurat se determină de către Asigurător în baza informației acordate de către Asigurat.

Teritoriul asigurării

Teritoriul de acoperire : Țările Uniunii Europene (Zona Economică Europeană), Regatul Unit, Țările CSI, Turcia, Georgia, Ucraina, cu excepția zonelor de conflicte militare.