Răspundere civilă a serviciilor și operator aeroport

AORC

CONDIŢIILE SPECIALE DE ASIGURARE A RĂSPUNDERII CIVILE A SERVICIILOR ŞI A OPERATORILOR DE AERODROMURI

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea răspunderii civile a serviciilor și a operatorilor de aerodromuri este asigurarea protecției împotriva riscurilor financiare asociate cu operațiunile aeroportuare și este necesară pentru a respecta cerințele legale și reglementările din domeniul aviației. Acest tip de asigurare este conceput pentru a oferi o protecție cuprinzătoare împotriva daunelor și a riscurilor potențiale care pot afecta aerodromurile și persoanele implicate în activitățile de aviație.

Obiectul asigurării

Obiectele asigurării sunt interesele patrimoniale ale Contractantului/Asiguratului, legate de obligațiunea lui de a recupera, în modul stabilit de legislația civilă, a prejudiciului cauzat de acesta vieţii şi sănătăţii sau averii persoanei fizice sau patrimoniului persoanei juridice în urma desfășurării de către acesta a activităţii asigurate, indicate în contractul de asigurare.

Riscurile asigurate

Răspunderea Contractantului/Asiguratului survine la recuperarea prejudiciului cauzat vieţii, sănătăţii, averii persoanelor fizice (cetăţenilor) sau patrimoniului persoanelor juridice în urma:

  • unei situaţii excepţionale, incidentului sau a altor evenimente clasificate conform Actelor normative în domeniul aviaţiei;
  • accidentelor de producţie, tehnologice, incendiilor şi situaţiilor excepţionale, în urma exploatării instalaţiilor, construcţiilor, utilajelor şi căilor de comunicare;
  • calamităţilor naturale,
  • unor erori nepremeditate ale Contractantului/Asiguratului (inclusiv, angajaţilor acestuia) în cadrul desfăşurării activităţii asigurate;
  • acţiunilor ilicite ale terţilor;
  • accidentelor produse la exploatarea maşinilor şi mecanismelor speciale, mijloacelor de transport;
  • necorespunderii mărfii, lucrării executate sau serviciului prestat cerinţelor stabilite conform standardelor de stat, clasificatoarelor de informaţie tehnico-economică, standardelor internaţionale (regionale), standardelor de ramură, condițiilor, normelor şi recomandărilor cu privire la standardizare, normelor şi condiţiilor comerţului şi alimentaţiei publice.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună pînă la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranşe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului, se stabilește prin acordul părților și este suma-limită la achitarea plăţilor de asigurare pentru fiecare caz asigurat sau o serie de cazuri, rezultate dintr-un eveniment, indiferent de numărul cererilor de despăgubire sau terții păgubiți.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova (inclusiv teritoriul Transnistriei).