Nume Funcția Email
Tomuleț Călin Președintele Consiliului Societății calin_tomulet@yahoo.com
Goluș Iurie Consilier al directorului iurie.golus@intact.md
Mardari Cristina Contabil-șef adjunct mardari.c@intact.md
Furnica Victor Șef Secție juridică furnica.v@intact.md
Ciobanas Alexandru Șef Secție antifraudă ciobanas.a@intact.md
Onofrei Vitalie Șef Secție conformitate onofrei.v@intact.md
Spravedlivaia Oxana Șef Secției asigurări de răspundere civilă spravedlivaia.o@intact.md
Padure Ana Şef Secţie asigurări de persoane padure.a@intact.md
Butnaru Dumitru Şef Secţie managementul riscului butnaru.d@intact.md
Macari Iulian Șef Secție asigurări bunuri vinzari@intact.md
Buza Cornel Șef Secție asigurări agricole buza.c@intact.md
Moraru Victor Șef Secție regularizarea daunelor daune@intact.md
Pavel Dumitru Șef Sectie IT dumitru.pavel@intact.md
Cerchez Olga Manager resurse umane și secretariat office@intact.md
Aveți întrebări?
Întrebați-ne orice, ne-ar plăcea să răspundem!
questions
Ce este o asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA)?

RCA este prescurtarea pentru "Raspundere Civila Auto". Este un tip de asigurare obligatorie pentru vehiculele înmatriculate în majoritatea țărilor. Scopul principal al asigurării RCA este de a proteja proprietarii de vehicule împotriva riscului de a fi răspunzători pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate altor persoane sau proprietăți în urma unui accident auto în care sunt implicate vehiculele asigurate. Astfel, în cazul unui accident, asigurarea RCA acoperă daunele materiale sau costurile de tratament medical ale terților prejudiciați, dar nu și pagubele suferite de proprietarul vehiculului asigurat.

Este valabilă asigurarea în format electronic?

Da. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCA și Carte Verde poate fi verificată pe cnpf.md.
În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul şi-a exprimat consimţământul privind încheierea contractului.