Procedura daune

Procedura daune RCA

Cum trebuie să procedați în caz de accident rutier?

În cazul avarierii autovehiculului Dvs., este necesar:

 1. Să anunțați imediat poliția prin telefon la numărul 112 despre producerea accidentului și urmați instrucțiunile agentului de politie;

 2. NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fără încuviințarea politiei. Părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de politie constituie contravenție si se pedepsește conform prevederilor legale.

 3. Să faceți poze cât mai clare ale locului accidentului;

 4. Să faceți schimb ale datelor de contact cu cealaltă persoană implicată în accident;

 5. Să notați numele martorilor oculari (obligatoriu in cazul accidentelor cu răniri de persoane sau vătămări grave);

 6. Timp de 48 de ore din momentul accidentului, asiguratul urmează să informeze Compania de Asigurări despre accident la numărul de tel:  +37376631111; +37376715000 sau prin email la adresa electronică: office@intact.mddaune@intact.md. Ulterior, în termen rezonabil și fără a modifica tabloul daunei, participanții la accident urmează a se prezenta la sediile Reprezentanțelor teritoriale ale COMPANIEI „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA sau Secția Regularizarea Daunelor:

mun. Chișinău, str. Cucorilor, 43, 

cu program de lucru:  luni - vineri, 08:30 – 17:30.

1. Asiguratul urmează să prezinte Companiei de Asigurări următoarele documente:

 • Copia Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit de către organele de poliție, cu documentele conexe la acesta, sau formularul de constatare amiabilă întocmit și semnat de către părțile implicate în accident rutier, după caz;

 • Copiile poliței de asigurare RCA, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare a autoturismului;

 • Raportul de inspecție tehnică periodică (valabil la ziua producerii accidentului rutier);

 • Alte documente, dacă vor fi solicitate suplimentar de către Asigurător.

2. Persoana păgubită va prezenta Companiei de Asigurări următoarele:

IMPORTANT! Conform prevederilor art.3 al Legii nr.106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule „persoană păgubită (vătămată) – orice persoană îndreptățită să primească despăgubiri de asigurare pentru o pagubă rezultată în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie RCA sau care, în condițiile prezentei legi, este îndreptățită de a formula către BNAA pretențiile de despăgubire”.

 • Copia Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit de către organele de poliție, cu documentele conexe la acesta, sau formularul de constatare amiabilă întocmit și semnat de către părțile implicate în accident rutier, după caz;

 • Copiile permisului de conducere a șoferului, certificatului de înmatriculare a autoturismului;

 • Copia Raportului de inspecție tehnică periodică (valabil la ziua producerii accidentului rutier);

 • Copia buletinului de identitate;

 • Copia procurii dacă este aplicabil;

 • Autovehiculul prejudiciat;

 • În caz dacă autovehiculul prejudiciat nu este deplasabil - să asigure accesul asigurătorului pentru examinarea autovehiculului deteriorat în urma accidentului și/sau a altor bunuri prejudiciate.

 • Persoanele juridice vor prezenta obligatoriu un titlu legal/procura de reprezentare a intereselor.

 • Alte documente, dacă vor fi solicitate suplimentar de către Asigurător.

FORMULARUL DE CONSTATARE AMIABILĂ

Pentru a aplica procedura de constatare amiabilă verificați respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) în accident sunt implicate doar două vehicule;

b) accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative (limita maximă a despăgubirii de asigurare este în mărime de 15.000,00 lei);

c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) altele decât vehiculele implicate în accident;

d) ambii conducători de vehicule implicați în accident își exprimă consimțământul privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă și consensul privind circumstanțele producerii accidentului și daunele vizibile cauzate vehiculelor implicate, iar persoana responsabilă de producerea accidentului își recunoaște culpa;

e) conducătorii de vehicule implicați în accident au posibilitatea de a face fotografii și/sau imagini video la locul accidentului de vehicul, care să cuprindă ambele vehicule accidentate, plăcile cu numerele de înmatriculare și părțile avariate ale acestora, care să fie vizibile, și urmele de frânare și de cioburi de la fața locului, dacă acestea există;

f) conducătorii de vehicule implicați în accident înregistrează datele martorilor dacă este posibil acest lucru.

 

NOTĂ: În cazul neîndeplinirii cumulative a condițiilor menționate, formularul „Constatare amiabilă de accident”, completat și semnat de către conducătorii de vehicule implicați în accident, devine nul, iar accidentul de vehicul urmează a fi documentat de către organele competente.

Ce este o asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA)?

RCA este prescurtarea pentru "Raspundere Civila Auto". Este un tip de asigurare obligatorie pentru vehiculele înmatriculate în majoritatea țărilor. Scopul principal al asigurării RCA este de a proteja proprietarii de vehicule împotriva riscului de a fi răspunzători pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate altor persoane sau proprietăți în urma unui accident auto în care sunt implicate vehiculele asigurate. Astfel, în cazul unui accident, asigurarea RCA acoperă daunele materiale sau costurile de tratament medical ale terților prejudiciați, dar nu și pagubele suferite de proprietarul vehiculului asigurat.

Este valabilă asigurarea în format electronic?

Da. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCA și Carte Verde poate fi verificată pe cnpf.md.
În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul şi-a exprimat consimţământul privind încheierea contractului.