Asigurarea medicală

Asigurare medicala

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea medicală a persoanelor care călătoresc în străinătate este un tip de asigurare facultativă, care oferă protecție împotriva evenimentelor neașteptate legate de starea de sănătate a persoanei asigurate, care ar putea interveni în timpul călătoriei peste hotare. 

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislației Republicii Moldova, corelate cu viața şi sănătatea acestuia în perioada aflării temporare peste hotare. 

Riscurile asigurate

Principalele riscuri asigurate acoperite de o poliță medicală de călătorie sunt:

  • boala acută subită;
  • leziunile corporale și dereglările sănătății apărute în urma unui accident;
  • decesul asiguratului în urma unei boli subite sau a unui accident.
  • tratament în condiții de staționar;
  • tratament ambulatoriu;
  • medicamente necesare – recomandate de medic;
  • transportarea asiguratului la cel mai apropiat punct de asistență medicală urgentă sau medic;
  • tratament dentar, dar numai de urgență (pentru calmarea durerii acute);
  • repatriere medicală justificată și recomandată de medic;
  • repatriere a corpului neînsuflețit, dacă decesul asiguratului a survenit în urma unui eveniment asigurat.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de până la 12 luni și intră in vigoare după achitarea de către Asigurat a primei de asigurare, dar nu mai devreme de data plecării (trecerii frontierei țării domiciliului permanent).

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare și poate varia între 5000,00 EUR/USD și 50 000,00 EUR/USD în dependență de zona aleasă pentru călătorie.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o achite Asiguratorului la eliberarea poliței de asigurare în baza cotelor tarifare indicate în condițiile de asigurare și este influențată de riscurile asigurate, suma de asigurare, perioada de asigurare, țara de aflare, vârsta persoanei asigurate, practicarea sportului.

Teritoriul asigurării

Teritoriul de acțiune a Contractului este teritoriul de aflare a Persoanei asigurate din momentul trecerii controlului vamal și de pașapoarte la intrarea pe teritoriul unui stat străin până la momentul ieșirii Persoanei asigurate din statul străin.