CASCO

Casco

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea CASCO este un tip de asigurare auto care oferă protecție împotriva multiplelor riscuri care pot afecta vehiculele. Numele "CASCO" este derivat din acronimul pentru "Cască de protecție automobilistică". Această produs de asigurare este facultativ și oferă o acoperire mai amplă decât asigurarea de răspundere civilă auto. 

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice și juridice legate de posesia, folosința și administrarea autovehiculelor. 

Riscurile asigurate

Riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente cumulate în pachetele de riscuri după cum urmează:

  • “AUTOCASCO” – pachetul complet de riscuri, compus din grupurile de risc “DAUNE” și “FURT”, care poate include suplimentar riscul “ACCIDENT”, după cum urmează:
  • “DAUNE” – prejudiciile materiale cauzate asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului și a echipamentului suplimentar ca urmare a tamponării, lovirii sau ciocnirii cu un alt autovehicul, incendiului, exploziei, grindinei, inundației, acțiunilor ilegale ale terțelor persoane. 
  • “FURT” – furtul, jaful, tâlhăria, răpirea autovehiculului, a părților componente sau pieselor acestuia; orice daune cauzate ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei, precum și a echipamentului suplimentar și accesoriilor dacă acestea sunt asigurate conform contractului
  • “ACCIDENT” (risc auxiliar) – cauzarea leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto/pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier.

Asiguratul poate opta pentru pachetul de riscuri “AUTOCASCO”, sau ”DAUNE”.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 3,6,9 și 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii asigurătorului și se stabilește prin acordul părților, dar nu poate depăși costul real al autovehiculului.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 1.4% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Contractul de asigurare este valabil în cadrul teritoriului Republicii Moldova (inclusiv teritoriul Transnistriei), „statelor europene”, „statelor spaţiului ex-sovietic” Turcia, Georgia, cu excepţia zonelor de conflict militar.