Asigurări Răspunderi Transport

asigurari transport

Răspunderea pe care transportatorul o are pentru pagubele care pot fi produse mărfurilor – pierderea sau avarierea mărfii, în conformitate cu prevederile Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (C.M.R.) semnată la Geneva pe data de 19 mai 1956, transportate fie intern sau internațional, pe automobile stipulate în contractul de asigurare.

Răspunderea Civilă a expeditorului pentru daunele cauzate proprietarului de marfă si ce țin de îndeplinirea obligațiunilor în baza contractelor de transportare și expediere a încărcăturilor.

Riscuri de bază/ ”Care riscuri sunt acoperite?”

  • Răspunderea civilă a Asiguratului care decurge din contractele de expediție încheiate în cursul activităților de afacere ale acestora
  • Răspunderea civilă ca expeditor, inclusiv față de intermediarii de expediție rezidenţi şi nerezidenți
  • Răspunderea civilă în domeniul activităţilor de transport şi logistică
  • Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:
  • prevederile legislației țării corespunzătoare în domeniul transporturilor
  • prevederile regulamentelor sau condițiilor de transport ale țării Asiguratului, sau condițiile tratatelor internaționale, acceptate de Asigurător şi indicate în contractul de asigurare
  • Răspunderea pentru pagubele financiare – „erori şi omiteri” – suportate de clientul Asiguratului, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat a obligaţiilor contractuale, etc.

Suma asigurătă/Limita de răspundere

Potrivit Convenției CMR, limita de răspundere oferită de cărăuș pentru pierderea mărfii se stabilește în funcție de valoarea acesteia, la locul și în momentul în care a fost primit de către transportator. Chiar dacă există un plafon maxim fixat de CMR, sunt societăți care oferă posibilitatea optării pentru o acoperire superioară.

Prima de asigurare/ ”Cât costă asigurarea?”

0,2%1,00% din limita de răspundere, fiind determinat de: teritoriul de acoperire, limita de răspundere, specificul încărcăturii, perioada de asigurare, etc.

Franșiza/Partea de răspundere a Asiguratului:

1% din limita de răspundere per caz

Avantajele asigurării:

  • Limitarea sau evitarea avariilor sau pierderilor materiale
  • Acoperă riscurile transportatorului, din momentul primirii mărfii, până la predarea acesteia
  • Se asigură pierderea totală, parțială sau deteriorarea produselor