AORC

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos

Descrierea succintă a produsului

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a unui obiect industrial periculos se referă la responsabilitatea legală a titularului obiectului industrial pentru eventualele daune materiale sau vătămări corporale cauzate de exploatarea sau funcționarea obiectului respectiv. Aceasta implică atât daunele provocate în incinta obiectului industrial, cât și cele cauzate în afara acesteia. Responsabilitatea pentru astfel de prejudicii poate acoperi o gamă largă de aspecte, inclusiv daunele produse de accidente industriale, poluare, scurgeri, explozii sau alte evenimente neașteptate asociate cu obiectele industriale periculoase.

Obiectul asigurării

În conformitate condiţii de asigurare, obiect al asigurării constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului (persoane juridice) corelate cu răspunderea sa civilă pentru cauzarea de daune vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii şi bunurilor terţelor persoane în rezultatul producerii avariilor la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele normative. 

Riscurile asigurate

__________________________________

  • explozia cazanelor şi conductelor de energie termică, depozitelor de păstrare a combustibilului, explozia dispozitivelor, aparatelor, maşinilor, mecanismelor şi altor instalaţii analogice;
  • avarierea sistemelor de alimentare cu apă şi energie termică, sistemelor de canalizare;
  • avarierea reţelelor de distribuţie a curentului electric;
  • transmiterea agentului termic de la sursa exterioară;
  • arderea internă a instalaţiilor electrice, dispozitivelor, maşinilor în rezultatul scurtcircuitelor circuite interne;
  • acţiunea curentului electric sub orice formă de scurt circuit, supraîncărcarea reţelelor electrice;
  • ruperea firelor de înaltă sau joasă tensiune, ruperea frânghiilor, lanţurilor, dispozitivelor, conductoarelor şi utilajului auxiliar utilizat la exploatarea obiectelor industrial – periculoase;
  • incendiu (răspândirea flăcărilor de foc);
  • poluarea mediului înconjurător.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Cuantumul sumei de asigurare, în condițiile acestei asigurări, se apreciază în rezultatul estimării riscului de către experții în domeniul securității industriale de comun acord cu Asiguratul și Asigurătorul.

Prima de asigurare

Cuantumul primei de asigurare se stabilește de către Asigurător reieșind din suma asigurată și cota tarifară pentru fiecare din riscurile asigurate care variază de la 0,01% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Teritoriul de asigurare îl constituie Republica Moldova. Asigurarea este valabilă doar pentru evenimentele asigurate ce s-au produs pe teritoriul aflării obiectului industrial periculos indicat în contractul de asigurare.