Asigurarea bunurilor

Asigurare bunuri

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea de bunuri protejează bunurile materiale ale unei persoane fizice sau juridice împotriva diferitelor riscuri. Aceste bunuri pot include bunuri imobile sau alte active materiale care sunt deținute și utilizate în activitățile comerciale sau personale ale asiguratului.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, care deţine bunuri în proprietate, în temeiul unui contract de locaţiune sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie cu formele proprietăţii: posesie, folosinţă şi dispoziţie.

Riscurile asigurate

  • Incendiu,
  • Inundație,
  • Deteriorare,
  • Acţiunile ilegale a terţelor persoane.


Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună pină la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranşe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată se stabileşte în baza documentelor care confirmă valoarea bunurilor și constituie limita maximă a răspunderii asigurătorului.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,01% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Contractul de asigurare este valabil pe teritoriul Republicii Moldova.