Alte tipuri de asigurări

AORC
Răspundere civilă profesională

Răspunderea civilă profesională este răspunderea pe care o are orice persoană - fizică sau juridică – în exercitarea profesiunii sale, dacă prin fapta sa ilicita, din culpă, încalcă o anumita obligație contractuală prin care se produc prejudicii altor persoane. Răspunderea este antrenată atât pentru fapta proprie, cât şi pentru faptele celor pentru care Asiguratul răspunde în faţa legii.

AORC
Răspundere civilă operator aerieni

Asigurarea de răspundere civilă a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave este un tip de asigurare ce acoperă riscurile specifice și daunele asociate cu operațiunile aeriene. Aceasta asigurare este concepută pentru a proteja atât pasagerii, cât și terții împotriva daunelor materiale sau vătămărilor cauzate de aeronave în timpul operațiunilor de zbor.

AORC
Răspundere civilă a serviciilor și operator aeroport

Asigurarea răspunderii civile a serviciilor și a operatorilor de aerodromuri este asigurarea protecției împotriva riscurilor financiare asociate cu operațiunile aeroportuare și este necesară pentru a respecta cerințele legale și reglementările din domeniul aviației. Acest tip de asigurare este conceput pentru a oferi o protecție cuprinzătoare împotriva daunelor și a riscurilor potențiale care pot afecta aerodromurile și persoanele implicate în activitățile de aviație.

AORC
OIP

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a unui obiect industrial periculos se referă la responsabilitatea legală a titularului obiectului industrial pentru eventualele daune materiale sau vătămări corporale cauzate de exploatarea sau funcționarea obiectului respectiv. Aceasta implică atât daunele provocate în incinta obiectului industrial, cât și cele cauzate în afara acesteia.

Casco feroviar
CASCO Feroviar

Asigurarea vehiculelor feroviare este un tip de asigurare specializată destinată acoperirii riscurilor asociate vehiculelor care operează pe căile ferate.

Aero
AERO CASCO

Aceast produs de asigurare oferă protecție împotriva riscurile majore la care sunt expuse aeronavele ș acoperă daunele materiale ale aeronavei cauzate de accidente, incendii, furturi, vătămări intenționate și alte riscuri majore.

Asigurarea bancilor
Asigurare complexă a Băncilor (BBB)

Asigurarea complexă a băncilor (BBB) este un tip de asigurare ce oferă o acoperire extinsă pentru riscurile specifice industriei bancare. Acest tip de asigurare este conceput pentru a oferi protecție împotriva riscurilor financiare și operaționale specifice instituțiilor financiare, cum ar fi băncile comerciale, băncile de investiții, societățile de leasing financiar, societăți și instituții de economisire și credit etc.

AORC
Asigurare de garanții

Asigurările de garanții reprezintă cauțiunile prin care se garantează faptul că, în cazul în care companiile care sunt invitate să participe la licitații trebuie să înmâneze, odată cu oferta lor, cauțiuni care sa garanteze că aceștia nu-și vor retrage oferta pe perioada licitației iar, în cazul în care câștigă licitația, aceștia vor încheia contractul în condițiile stipulate în ofertă.