Asigurarea facultativă de sănătate

Asigurare sanatate

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea facultativă de sănătate oferă persoanei asigurate accesul la servicii medicale complexe de înaltă calitate, în cazul agravării stării sănătăţii ca urmare a unui accident, boli acute, acutizării bolii cronice sau traumatismului care necesită acordarea ajutorului medical. Asigurătorul, la survenirea cazului asigurat, organizează acordarea asistenței medicale în instituțiile medicale (private sau de stat) indicate în Polița de asigurare, în conformitate cu Programele de asigurare solicitate de Asigurat

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării îl constituie interesul patrimonial al Asiguratului, care prevede achitarea de către Asigurător a cheltuielilor legate de asistența medicală prestată acestuia conform Contractului de asigurare în conformitate cu Programul procurat.

Riscurile asigurate

Riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente: 

  1. dereglarea sănătății ca urmare a îmbolnăvirii subite, acute;
  2. dereglarea sănătății ca urmare a accidentului soldat cu traumatism sau leziuni corporale;
  3. dereglarea sănătății ca urmare a agravării maladiei cronice;
  4. dereglarea sănătății ca urmare a survenirii stării sau afecțiunii, care necesită asistență medicală

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de până la 12 luni, și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este obligația financiară maximală a Asigurătorului față de Asigurat, negociată în momentul încheierii Contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului și se calculează în baza tarifului de asigurare valabil la momentul încheierii Contractului de asigurare. 

Teritoriul asigurării

Condițiile de asigurare facultativă de sănătate prevăd prestarea asistenței medicale numai în instituțiile medicale, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.