AERO CASCO

Aero

Descrierea succintă a produsului

Aceast produs de asigurare oferă protecție împotriva riscurile majore la care sunt expuse aeronavele ș acoperă daunele materiale ale aeronavei cauzate de accidente, incendii, furturi, vătămări intenționate și alte riscuri majore.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale ale Contractantului/Asiguratului, legate de deținerea, folosirea, dispunerea de nava aeriană, menționate în contractul de asigurare, ca urmare a distrugerii acesteia (pierderii fără urmă) sau deteriorării.

Riscurile asigurate

Conform contractului, se consideră riscuri asigurate distrugerea (completă sau constructivă), pierderea fără urmă sau deteriorarea aeronavei ca rezultat al accidentului care s-a produs în perioada de acțiune a asigurării.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună până la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii asigurătorului și se stabilește prin acordul părților, dar nu poate depăși valoarea asigurată a aeronavei la data încheierii contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 1.1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova (inclusiv teritoriul Transnistriei).