Asigurări bunuri în tranzit (CARGO)

Asigurari cargo

Descrierea succintă a produsului

Asigurarea CARGO acoperă riscurile asociate transportului mărfurilor. Ea oferă protecție împotriva daunelor sau pierderilor suferite de mărfurile în timpul transportului, fie că este vorba despre transport rutier, feroviar, maritim sau aerian. Astfel, această asigurare poate fi utilizată de către deținătorii de mărfuri sau de transportatori pentru a-și proteja investiția în timpul transportului. 

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparține sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Riscurile asigurate

  • paguba provocată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a încărcăturii sau a unei părți a ei, ce s-a produs din orice cauză.
  • pierderile, cheltuielile pentru avarie generală.
  • toate cheltuielile necesare și raționale operate pentru salvarea încărcăturii, precum și pentru minimizarea pagubelor și stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este recuperat conform condițiilor de asigurare.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât și pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi.

Suma asigurată

Suma asigurată (limita de răspundere) conform contractului de asigurare se determină prin acordul părților, ținând cont de valoarea reală a încărcăturii și cheltuielile pentru transportarea ei. Suma asigurată nu poate depăși valoarea reală a bunurilor asigurate din momentul încheierii contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Contractul de asigurare este valabil pe teritoriul Republicii Moldova și în toate țările lumii, cu excepția zonelor de conflict militar.