Răspundere civilă profesională

AORC

Descrierea succintă a produsului

Răspunderea civilă profesională este răspunderea pe care o are orice persoană - fizică sau juridică – în exercitarea profesiunii sale, dacă prin fapta sa ilicita, din culpă, încalcă o anumita obligație contractuală prin care se produc prejudicii altor persoane. Răspunderea este antrenată atât pentru fapta proprie, cât şi pentru faptele celor pentru care Asiguratul răspunde în faţa legii.

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării răspunderii civile profesionale este răspunderea ce-i revine Asiguratului, ca urmare a faptelor şi/sau actelor de eroare sau omisiune datorate culpei, în desfăşurarea activităţii profesionale, în baza legii, a unui contract scris, legal încheiat, semnat de ambele parţi, precum şi interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea sa ce o poartă faţă de persoane fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat lor în exercițiul profesiunii sale.

Riscurile asigurate

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul despăgubește Beneficiarul (orice persoană fizică sau juridică, inclusiv statul sau autorități publice) în limita sumelor pe care Asiguratul este obligat să le plătească, precum şi cheltuielile făcute de terţe persoane în acţiune civilă împotriva Asiguratului.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranşe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma de asigurare se stabileşte de către Asigurător în comun cu Asiguratul şi constituie limita maximă a despăgubirii de asigurare pe care Asigurătorul trebuie să o plătească terţelor persoane la survenirea evenimentului asigurat prevăzut în condiţiile de asigurare, contractul de asigurare sau poliţa de asigurare. În cazurile răspunderii limitate stabilită prin legislaţia Republicii Moldova sau condiţiile contractului de asigurare, suma de asigurare nu poate depăşi aceste limite.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Teritoriul de asigurare îl constituie Republica Moldova dacă nu s-a convenit altfel cu Asiguratorul printr-un acord comun cu asiguratul.