RCA

RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule - RCA
 

Descrierea succintă a produsului

Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (asigurare obligatorie RCA) este un contract de asigurare, probat prin polița de asigurare obligatorie RCA (internă), prin care un asigurător licențiat să desfășoare activitate de asigurare obligatorie RCA se obligă, în baza unei prime de asigurare plătite de către asigurat, să despăgubească pagubele produse de un accident de vehicul care a avut loc în perioada de valabilitate a contractului de asigurare 

Obiectul asigurării

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a proprietarului și/sau a utilizatorului de vehicul pentru orice pagubă produsă de un accident de vehicul în limitele teritoriale de acoperire și în limitele de răspundere ale acestei asigurări.

Riscurile asigurate

În condițiile în care cazul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului, asigurătorul RCA acordă despăgubiri de asigurare pentru:

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii morale;

b) daune materiale, inclusiv costuri de radiere a vehiculului și cheltuieli de diminuare a daunei;

c) costuri privind reparația vehiculului;

d) cheltuieli de judecată suportate de persoana păgubită în procesul civil;

e) costul aferent unei singure evacuări a vehiculului avariat.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru vehiculele înmatriculate în străinătate si în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu pentru probe, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 30 zile, maxim de 12 luni.

Limitele de răspundere

1) pentru daune materiale limita de despăgubire este de 100000 de euro;

2) pentru vătămări corporale și deces limita de despăgubire este de 100000 de euro – pentru o persoană vătămată sau de 500000 de euro – pentru mai multe persoane vătămate;

3) pentru daune materiale revendicate în baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul, cuantumul maxim este de 15000 lei;

4) pentru prejudiciile morale limita de despăgubire este de 5000 de euro – pentru o persoană vătămată sau de 10000 de euro – pentru mai multe persoane vătămate.

În cazul prejudiciilor morale acestea, proporțional limitei de răspundere, vor fi compensate după cum urmează:

a) în caz de deces al persoanei vătămate – 100%;

b) în caz de încadrare în grad de dizabilitate severă – 90%, accentuată – 60%, medie – 30%.

Prima de asigurare

Prima de asigurare care urmează a fi încasată de la asigurat se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a criteriilor de risc, a coeficienților de rectificare și a coeficientului bonus-malus. Tarifele sunt stabilite de organele de supraveghere și sunt standarde pentru toate companiile de asigurări.

Teritoriul asigurării

Polița de asigurare RCA internă este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.